Informatietheorie en cybernetica in organisaties

Informatietheorie gaat over het overbrengen van boodschappen. Cybernetica gaat over de interactie en besturing van systemen. Beide doen ze vanuit een wiskundig perspectief uitspraken onafhankelijk van de inhoud van het systeem of de boodschap. Daarom zijn deze uitspraken universeel. De uitdaging is echter wel: hoe vertaal je het abstracte idee naar jouw concrete situatie?

Mijn bedoeling is om met onderstaande artikelen aan een generiek publiek over te brengen hoe je elementen uit deze theorieën kunt gebruiken om je organisatie te besturen, verbeteren of juist te stabiliseren. Wil je meer weten over de theorieën zelf? Een goed startpunt is dan de Wikipedia pagina over informatietheorie of cybernetica.

  1. De juiste informatie krijgen
  2. De boel onder controle houden
  3. Werken aan onderbouwd vertrouwen
  4. Omgaan met verstoringen