c4-88

De naam c4-88 is mijn identiteit als ontwerper van de c6-88 teken- en taalset.

Mijn bedoeling van c6-88 was om een nieuwe taal te beginnen, die vanwege de nieuwe tekens en opzet voor de mensheid nieuwe analogiën en dus nieuwe manieren van denken mogelijk zou maken en daarmee de geschiedenis, het heden en de toekomst zou verrijken.

Enkele boeken die mij op het spoor zetten om c6-88 te starten waren:

  • Douglas R. Hofstadter en Emmanuel Sander, Surfaces and essences: analogy as the fuel and fire of thinking (Basic Books, New York, 2013)
  • George Lakoff en Mark Johnson, Metaphors we live by (University of Chicago Press, Chicago, 2008)
  • Gerald M. Weinberg, An introduction to general systems thinking (John Wiley & Sons, New York, 1975)