Aandachtspunt bij mijn bijdragen in relatie tot mijn (voormalige) werkgever(s)

Al mijn publieke bijdragen zijn op persoonlijke titel, tenzij in de publicatie zelf expliciet anders is aangegeven. Mijn bijdragen zijn altijd tijd- en locatiegebonden: kennis, inzichten en adviezen veranderen door veranderende omgeving en innerlijke ontwikkeling. Laat je inspireren door beschrijvingen van ervaringen van anderen, maar denk zelf na voordat je op basis van teksten van anderen iets doet of laat.

Werkervaring

Business controller bij de Belastingdienst (januari 2021 - heden)

Vanuit het team Bedrijfsvoering van het onderdeel Centrale Administratieve Processen/cluster Heffing geef ik mede vorm aan de sturing aan en rapportage over de Belastingdienst.

Kwantitatief business analist bij de Belastingdienst (april 2019 - december 2020)

Vanuit het team Organisatieverbetering van het onderdeel Centrale Administratieve Processen ontsloot ik, en adviseerde ik over, kwantitatieve gegevens ten behoeve van sturing aan de Belastingdienst.

Manager van 3 ICT-teams bij PGGM (mei 2018 - maart 2019)

Ik gaf leiding aan drie teams: IT4IT, het DevOps team voor het interne software ontwikkelplatform. Samen Beter, het team voor software kwaliteitszorg en compliance. De business analisten, die individueel intern gedetacheerd waren bij andere ontwikkelteams.

Adviseur Voortdurend Verbeteren bij PGGM (november 2017 - april 2018)

Vanuit het interne adviesteam begeleidde ik teams bij het verbeteren van processen, teameffectiviteit en ketensamenwerking.

Zelfstandig teamcoach (februari 2014 - oktober 2017)

Met en voor onderstaande klanten werkte ik aan het verbeteren van persoonlijke en professionele effectiviteit:
| | | | | | | | | | | | | | | |

Organisatieadviseur en kenniscoördinator bij House of Performance (september 2005 - januari 2014)

Bij klanten lag mijn focus op het verbeteren van processen en operationele sturing. Intern was ik vanaf 2010 verantwoordelijk voor kennisdeling en opleiding van adviseurs. Ik introduceerde een sociaal intranet, een opleidingscurriculum en schreef samen met mijn collega's het boek Geef gas bij oranje. Ik voerde opdrachten uit bij:
| | | | | | | | | |

Wetenschappelijk medewerker bij TNO Technische Menskunde (juli 2004 - augustus 2005)

Vanuit de vakgroep Spraak en gehoor deed ik onder andere onderzoek naar het meten en optimaliseren van spraakverstaanbaarheid in verschillende omstandigheden.

 

Nevenfuncties

Redactielid bij het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (april 2014 - april 2017)

TsvB is het kwartaaltijdschrift voor de beroepsvereniging van professionele begeleiders. Ik begeleidde auteurs, co├Ârdineerde nummers en schreef zelf artikelen.

Jongerencoach en lid ontwikkelgroep bij Hfftig (november 2011 - oktober 2015)

Hfftig is een Apeldoorns project waarin jongeren tussen 13-23, die het thuis of op school lastig hebben, een luisterend oor geboden wordt.

 

Opleidingen

Technische Natuurkunde, Universiteit Twente (1997 - 2004)

Specialisatie in Optische Technieken. Eindscriptie met de titel Toward quantum dot luminescence enhancement. Tijdens mijn stage bij het LENS instituut droeg ik bij aan het ontwerp en de bouw van een confocale microscoop.

Professionele communicatie & 3 specialisaties, Phoenix opleidingen (2007 - 2012 en 2017)

3-jarige opleiding Professionele communicatie, Trainersopleiding, Systemisch Werken en Relatie als spiegel. In totaal 80 opleidingsdagen plus intervisies en opdrachten.

Reflecteren-in-Actie, Het Consulaat (2015)

Opleiding in gespreksvoering gebaseerd op het gedachtegoed van Chris Argyris, Donald Schön en het Action Design instituut.

Splunk Fundamentals 1, Splunk (2019)

Splunk is een hulpmiddel om log-bestanden te verzamelen, indexeren, in de gaten te houden, te analyseren en overzichtelijk weer te geven.

DASA DevOps Fundamentals, Computrain (2018)

Basiskennis over Agile/DevOps werken. Terminologie, principes en concepten.

Certified Scrum Product Owner®, VX Company (2018)

In de SCRUM aanpak zorgt de Product Owner dat een team de maximale waarde biedt aan de klant(en) en andere stakeholders.

Certified Tiny Habits® master coach, Tiny Habits Academy (2014 - 2016)

Tiny Habits® is een methodiek van dr. BJ Fogg om effectief gewoontes te ontwikkelen. Ik was co-trainer aan de Tiny Habits Academy.

Belbin Team Role Accredited Practitioner, CMB/Rob Groen (2015)

Belbin is een wetenschappelijke gebaseerde taal om gedrag en diversiteit in teams bespreekbaar te maken.

Certified Green Belt in Lean, International Independent Board for Lean Cerfication (2013)

Via IIBCL heb ik mijn praktijkervaring en zelfstudie laten toetsen.

Certified OBM practitioner, ADRIBA / Vrije Universiteit Amsterdam (2012)

Organizational Behavior Management (OBM) is een wetenschappelijke methode om gedrag(sverandering) te analyseren en te sturen.

 

Talen en technieken

Tussen haakjes het laatste jaar dat ik er actief mee gewerkt heb.

Software

SAS Enterprise Guide/SAS GRID (heden), Teradata (heden), Microsoft 365/Office (heden), Splunk (2020), Microsoft TFS (2019), Statsoft Statistica (2005), Matlab (2005), LabView (2002), Linux Red Hat/Email & Samba server (1998)

Programmeertalen

Python (heden), SQL (heden), HTML/CSS2 (heden), PHP/MySQL (2008), LaTeX (2004), C++ (2001), QBASIC/GW-BASIC (1997), Logo (1995)

Spreektalen

Nederlands (moedertaal, heden), Engels (gemiddeld, heden), Duits (beginner, heden), Italiaans (beginner, 2002), Latijn (beginner, 1997), Oud-Grieks (beginner, 1997)

Sporten

Aikido (beginner, 2014), wielrennen (beginner, 2010), roeien (beginner, 2002), voetbal (gemiddeld, 1998)