Werkervaring

Business analist bij de Belastingdienst (april 2019 - heden)

Ik werk bij het onderdeel Centrale Administratieve Processen in het team Organisatieverbetering. Dit team ondersteunt het management van de Belastingdienst bij het data-gedreven optimaliseren van werkwijzen en IT.

Teammanager bij PGGM (mei 2018 - maart 2019)

Ik gaf leiding aan drie teams in de IT: de business analisten (intern gedetacheerd), IT4IT (DevOps team verantwoordelijk het ontwikkelplatform) en Samen Beter (team verantwoordelijk voor kwaliteit en compliance van software ontwikkeling).

Adviseur Voortdurend Verbeteren bij PGGM (november 2017 - april 2018)

Ik begeleidde teams bij het verbeteren van processen, (team)effectiviteit en ketensamenwerking.

Zelfstandig (team)coach (februari 2014 - oktober 2017)

Ik begeleidde individuen en teams bij het verbeteren van persoonlijke, professionele en teameffectiviteit. Daarnaast gaf ik trainingen over het veranderen van gewoontes (artikel). Klanten waren:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Organisatieadviseur en kenniscoördinator bij House of Performance (september 2005 - januari 2014)

Ik begeleidde teams bij het verbeteren van processen en operationele sturing. Vanaf 2010 was ik verantwoordelijk voor kennisdeling en opleiding van de adviseurs. In die rol introduceerde ik een sociaal intranet, een opleidingscurriculum en schreef samen met mijn collega's het boek Geef gas bij oranje. Ik voerde opdrachten uit bij:
| | | | | | | | | |

Wetenschappelijk medewerker bij TNO Technische Menskunde (juli 2004 - augustus 2005)

Ik was lid van de vakgroep Spraak en gehoor. Mijn onderzoeken draaiden vooral om het meten en optimaliseren van spraakverstaanbaarheid in verschillende (extreme) omstandigheden.

 

Nevenfuncties

Redactielid bij het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (april 2014 - april 2017)

TsvB is het kwartaaltijdschrift voor de beroepsvereniging van professionele begeleiders. Ik begeleidde auteurs, co├Ârdineerde nummers en schreef zelf artikelen.

Jongerencoach en lid ontwikkelgroep bij Hfftig (november 2011 - oktober 2015)

Hfftig is een Apeldoorns project waarin jongeren tussen 13-23, die het thuis of op school lastig hebben, een luisterend oor geboden wordt.

 

Opleidingen

Technische Natuurkunde, Universiteit Twente (1997 - 2004)

Specialisatie in Optische Technieken. Eindscriptie met de titel Toward quantum dot luminescence enhancement. Tijdens mijn stage bij het LENS instituut droeg ik bij aan het ontwerp en de bouw van een confocale microscoop.

Professionele communicatie & 3 specialisaties, Phoenix opleidingen (2007 - 2012 en 2017)

3-jarige opleiding Professionele communicatie en drie specialisaties: Trainersopleiding, Systemisch Werken en Relatietherapie. In totaal 80 opleidingsdagen plus intervisie­bijeenkomsten en opdrachten.

Reflecteren-in-Actie, Het Consulaat (2015)

Opleiding in gespreksvoering gebaseerd op het 'wederzijds-leren'-gedachtegoed van Chris Argyris, Donald Schön en Action Design instituut.

Splunk Fundamentals 1, Splunk (2019)

Splunk turns machine data into answers. Tool to investigate, monitor, alert and act on data.

DASA DevOps Fundamentals, Computrain (2018)

Basiskennis over Agile/DevOps werken. Terminologie, principes en concepten.

Certified Scrum Product Owner®, VX Company (2018)

In de SCRUM aanpak zorgt de Product Owner dat een team de maximale waarde biedt aan de klant(en) en andere stakeholders.

Certified Tiny Habits® master coach, Tiny Habits Academy (2014 - 2016)

Tiny Habits® is een methodiek van dr. BJ Fogg om effectief gewoontes te ontwikkelen. Ik was co-trainer aan de Tiny Habits Academy.

Belbin Team Role Accredited Practitioner, CMB/Rob Groen (2015)

Belbin is een wetenschappelijke gebaseerde taal om gedrag en diversiteit in teams bespreekbaar te maken.

Certified Green Belt in Lean, International Independent Board for Lean Cerfication (2013)

Via IIBCL heb ik mijn praktijkervaring en zelfstudie laten toetsen.

Certified OBM practitioner, ADRIBA / Vrije Universiteit Amsterdam (2012)

Organizational Behavior Management (OBM) is een wetenschappelijke methode om gedrag(sverandering) te analyseren en te sturen.

 

Tools en talen

Tussen haakjes het laatste jaar dat ik er actief mee gewerkt heb.

Software

SAS Enterprise Guide/SAS GRID (heden), Splunk (heden), Teradata (heden), Microsoft Excel (heden), Microsoft TFS (2019), Statsoft Statistica (2005), Matlab (2005), LabView (2002), Linux Red Hat/Email & Samba server (1998)

Programmeertalen

SQL (heden), HTML/CSS2 (heden), PHP/MySQL (2008), LaTeX (2004), C++ (2001), QBASIC/GW-BASIC (1997), Logo (1995)

Talen

Nederlands (moedertaal, heden), Engels (gevorderd, heden), Duits (beginner, heden), Italiaans (beginner, 2002)