Boekenkast

Onderstaande boeken hebben mij geholpen bij het begrijpen van wie wij zijn, wat wij doen en hoe we als mens(heid) onszelf en elkaar kunnen helpen ontwikkelen. Alle boeken op deze lijst kan ik aanraden om te lezen, de één natuurlijk meer dan de ander.

Bij mij begon de reis in 2006 met de boeken The skilled facilitator en The social psychology of organizing in combinatie met gesprekken daarover met mensen die deze boeken al gelezen hadden. Een afspraak met een collega in 2008 om in 10 jaar expert te worden in gedrag heeft ook geholpen. Een tijd later kwamen boeken over natuurkunde en systeemtheorie ook weer op mijn pad.

Het basiswerk, als je al onderscheid kunt maken tussen alle parels in de lijst, is wat mij betreft:

 • Theory in practice over gedrag en mentale modellen
 • De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie over relatie en communicatie
 • Introduction to cybernetics over wiskunde en complexe systemen
 • Beginselen der natuurkunde over natuurkundige experimenten en principes
 • Thought as a system over taal en kennis

En dan nu de lijst...

 1. Ames & Hall, Dao de jing - A philosophical translation
 2. Abela, Advanced presentations by design
 3. Abbot, Flatland
 4. Allado-McDowell, Pharmako-AI
 5. Allen, Getting things done
 6. Appelo, Management 3.0
 7. Archer, Verbal aikido - green belt
 8. Archer, From conflict to conversation
 9. Ardon, Moving moments
 10. Ardon, Ontketen vernieuwing
 11. Ardon, Doorbreek de cirkel
 12. Ariely, Predictably irrational
 13. Argyris, Personality and organization
 14. Argyris, Intervention theory and method
 15. Argyris & Schön, Theory in practice
 16. Argyris & Schön, Organizational learning
 17. Argyris, Putnam & McLain-Smith, Action Science
 18. Argyris, Reasoning, learning and action
 19. Argyris, Strategy, change and defensive routines
 20. Argyris & Schön, Organizational learning II
 21. Argyris, Overcoming organizational defenses
 22. Argyris, Knowledge for action
 23. Argyris, On organizational learning
 24. Argyris, Flawed advice and the management trap
 25. Ashby, An introduction to cybernetics
 26. Ashby, Design for a brain
 27. Asimov, The foundation
 28. Baumeister, Willpower
 29. Babauta, Zen to done
 30. Bahcall, Loonshots
 31. Bandler & Grinder, Frogs into princes
 32. Bateson, Steps to an ecology of mind
 33. Bayles & Orland, Art & fear
 34. Belbin, Management teams
 35. Belbin, Teamrollen op het werk
 36. Belsky, Making ideas happen
 37. Beer, Designing freedom
 38. Bicheno, The lean toolbox
 39. de Boer, Haal alles uit een training
 40. Bohm, On dialogue
 41. Bohm, Wholeness and the implicate order
 42. Bohm, Thought as a system
 43. Bohm, Quantum theory
 44. Born, Experiment and Theory in Physics
 45. Bonke, Koud bellen brr...
 46. Borderwijk, Blokken
 47. de Botton, De troost van de filosofie
 48. de Botton, The course of love
 49. Bouwman & Wouterson, Eerste hulp bij ongewenste resultaten
 50. van den Brink & van Os, Opdrachtgever gezocht
 51. Bryan, Goodman & Schaveling, Systeemdenken
 52. Buber, Ik en jij
 53. Burgers, Geef nooit korting
 54. Burt, Structural holes
 55. Campbell, The symbol without meaning
 56. Cannon, The wisdom of the body
 57. Carr, Stoppen met roken
 58. Coelho, De alchemist
 59. Crabbe, Busy
 60. van Dalen, Doets & de Swart, Sets: native, axiomatic and applied
 61. Damasio, Self comes to mind
 62. Daniels, Performance management
 63. Deida, De kracht van mannen
 64. Deutschmann, Change or die
 65. Dewey, How we think
 66. Duhigg, The power of habit
 67. Enns, A win without pitching manifesto
 68. Eyal, Hooked
 69. Fisch, Weakland & Segal, The tactics of change
 70. Fisher & Ury, Getting to yes
 71. Fisher & Ury, Getting past no
 72. Fogg, Tiny Habits
 73. Frankel, Man's search for meaning
 74. Fraenkel, Abstract set theory
 75. Fried & Heinemeier-Hansson, Rework
 76. Fried & Heinemeier-Hansson, It doesn't have to be crazy at work
 77. Frijda, De emoties
 78. Hellinger, De kunst van het helpen
 79. Gamow, Mr. Tompkins in paperback
 80. van Gils, de Boo & van Lieshout, Geef gas bij oranje
 81. Ginsburg & Opper, Piaget's theory of intellectual development
 82. Godin, Linchpin
 83. Goldratt, the Goal
 84. Goldratt, Theory of constraints
 85. Goldsmith, What got you here won't get you there
 86. Goldsmith, Triggers
 87. Gonnissen & Goudsmet, De bedrijfsatleet
 88. Gray, The connected company
 89. Groen & Houweling, De Belbin-benadering
 90. Groen, Kloppenburg & van der Schoor, Leve het verschil
 91. de Groot en Mazur, Non-equilibrium thermodynamics
 92. Haley, Strategieën in de psychotherapie
 93. Haley, Problem-solving therapy
 94. Hamill, Embodied leadership
 95. Heath & Heath, Made to stick
 96. Heath & Heath, Switch
 97. Heath & Heath, Decisive
 98. Harville, Getting the love you want
 99. Heller, Body psychotherapy
 100. Heyting, Projectieve meetkunde
 101. Hillier & Lieberman, Introduction to operations research
 102. Hitler, Mijn strijd
 103. Hjort, Veenbaas, Broekhuizen & Coerts, De tekens verstaan
 104. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach
 105. Hofstadter, I am a strange loop
 106. Hofstadter & Sander, Surfaces and essences
 107. Horn & de Gast, Beginselen der natuurkunde
 108. Illeris, How we learn
 109. Isaacs, Dialogue
 110. Jensen, Teaching with the brain in mind
 111. Johnstone, Impro
 112. Kahneman & Tversky, Choices, values and frames
 113. Kahneman, Ons feilbare denken
 114. Kantor & Lehr, Inside the family
 115. Kantor, My lover, myself
 116. Kantor, Reading the room
 117. Keysers, The empathic brain
 118. Kistler, You can draw in 30 days
 119. Knuth, Surreal numbers
 120. van der Kolk, The body keeps the score
 121. Kondo, The life-changing magic of tidying up
 122. Krakauer, Worlds hidden in plain sight
 123. Kuhn, The structure of scientific revolutions
 124. Lakatos, Proofs and refutations
 125. Lakoff & Johnson, Metaphors we live by
 126. Lakoff, The political mind
 127. Latour & Woolgar, Laboratory life
 128. Latour, We have never been moderm
 129. Lencioni, Death by meeting
 130. Levine, De tijger ontwaakt
 131. Levine, Trauma en geheugen
 132. Lewis, De grote scheiding
 133. Maister, The trusted advisor
 134. Margulis, The symbiotic planet
 135. Marshall, 80/20 sales and marketing
 136. Martin, The responsibility virus
 137. Maturana & Varela, The tree of knowledge
 138. McCarthy, About teaching
 139. McCarthy, Teaching around the 4mat cycle
 140. McLain-Smith, The elephant in the room
 141. Meadows, Thinking in systems: a primer
 142. Michelli, The new gold standard
 143. Middleton, Infoguru marketing
 144. Miller, Het drama van het begaafde kind
 145. Minsky, Society of mind
 146. Moerkerken, Hoe ik verander
 147. Morgan, Images of organization
 148. Nardone & Salvini, The strategic dialogue
 149. von Neumann, The computer & the brain
 150. von Neumann, Mathematical foundations of quantum mechanics
 151. von Neumann & Morgenstern, Theory of games and economic behavior
 152. Noonan, Discussing the undiscussable
 153. O'Neil, Weapons of math destruction
 154. Oosterkamp, Schaamteloos delegeren
 155. Orwell, 1984
 156. Orwell, Animal farm
 157. Ozmon & Craver, Philosophical foundations of education
 158. Palmer & Crawford, Leadership embodiment
 159. Parkinson, Parkinson's law
 160. Patterson, Grenny, McMillan & Switzler, Crucial conversations
 161. Patterson, Grenny, Maxfield, McMillan & Switzler, Crucial accountability
 162. Pearl, Probabilistic reasoning in intelligent systemens
 163. Penrose, Cycles of time
 164. Pesso, Experience in action
 165. Pesso, Movement in psychotherapy
 166. Pittampali, Read this before our next meeting
 167. Prochaska, Norcross & DiClemente, Changing for good
 168. Pryor, Don't shoot the dog
 169. Remmerswaal, Handboek groepsdynamica
 170. Riggs, Finding God in the body
 171. Rine, Computer science and multiple~valued logic
 172. Rodenburg, Presence
 173. Rosenberg, Nonviolent communication
 174. Rother, Toyota Kata
 175. Rovelli, Reality is not what it seems
 176. Rovelli, The order of time
 177. Rovelli, Covariant loop quantum gravity
 178. Ruppert, Bevrijding van trauma, angst en onmacht
 179. de Saint-Exupery, De kleine prins
 180. Schätzing, De zwerm
 181. Schön, The reflective practitioner
 182. Schön, Educating the reflective practitioner
 183. Schwarz, The skilled facilitator
 184. Sclater, Learning analytics explained
 185. Seddon, Systems thinking in the public sector
 186. Senge, De vijfde discipline
 187. Sennett, The culture of the new capitalism
 188. Shannon & Weaver, Mathematical theory of communication
 189. Siegel, The mindful therapist
 190. Siegel, Mindsight
 191. Siegel & Payne Bryson, The whole-brained child
 192. Skinner, Verbal behavior
 193. Slingerland, Trying not to try
 194. Snowden & Zhen, Cynefin
 195. Spaanbroek, Ondernemershout bestaat niet
 196. Sprenger, De motivatiemythe
 197. Stam & Schreuder, Systemisch coachen
 198. Strozzi-Heckler, The art of somatic coaching
 199. van Steijn, De fontein
 200. Stuart & Lieberman, The fifteen minute hour
 201. Susskind & Friedman, Special relativity and classical field theory
 202. Susskind & Friedman, Quantum mechanics
 203. Susskind & Hrabovsky, The theoretical minimum
 204. Taleb, Antifragile
 205. Thom, Structural stability and morphogenesis
 206. Tse-Toeng, Het rode boekje
 207. Turchin, The phenomenon of science
 208. Turchin, The inertia of fear and the scientific worldview
 209. Ueshiba, The art of peace
 210. Varela, Thompson & Rosch, The embodied mind
 211. Veenbaas & Goudswaard, Vonken van verlangen
 212. Veenbaas, Goudswaard & Verschuren, De maskermaker
 213. Watzlawick, Weakland & Fisch, Change
 214. Watzlawick, The situation is hopeless, but not serious
 215. Watzlawick, Beavin & Jackson, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
 216. Weick, Sensemaking in organizations
 217. Weick, The social psychology of organizations
 218. Weick & Sutcliffe, Managing the unexpected
 219. Weinberg, An introduction into general systems thinking
 220. Weinberg, Quality Software Management, volume 1-4
 221. Weisfelt, De wetten van de stam
 222. Weisfelt, De geheimen van de groep
 223. Weisfelt, De bestemming van het systeem
 224. Whitaker & Lieberman, Psychotherapy through the group process
 225. Widlak, Volwassen digitale overheid
 226. Wiener, Cybernetics
 227. Yudkowsky, Rationality: From AI to zombies
 228. Ziglar, Secrets of closing the sale

Ook zijn er artikelen die ik kan aanraden.