Boekenkast

Onderstaande boeken hebben mij geholpen bij het begrijpen van wie wij zijn, wat wij doen en hoe we als mens(heid) onszelf en elkaar kunnen helpen ontwikkelen. Alle boeken op deze lijst kan ik aanraden om te lezen, de één natuurlijk meer dan de ander.

Bij mij begon de reis in 2006 met de boeken The skilled facilitator en The social psychology of organizing in combinatie met gesprekken daarover met mensen die deze boeken al gelezen hadden. Een afspraak met een collega in 2008 om in 10 jaar expert te worden in gedrag heeft ook geholpen.

Het basiswerk, als je al onderscheid kunt maken tussen alle parels in de lijst, is wat mij betreft:

 • Theory in practice over gedrag en mentale modellen
 • De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie over communicatie
 • Introduction to cybernetics als technisch inhoudelijk startpunt
 • Thought as a system als filosofisch begin

En dan nu de lijst...

 1. Ames & Hall, Dao de jing - A philosophical translation
 2. Abela, Advanced presentations by design
 3. Abbot, Flatland
 4. Allado-McDowell, Pharmako-AI
 5. Allen, Getting things done
 6. Appelo, Management 3.0
 7. Archer, Verbal aikido - green belt
 8. Archer, From conflict to conversation
 9. Ardon, Moving moments
 10. Ardon, Ontketen vernieuwing
 11. Ardon, Doorbreek de cirkel
 12. Ariely, Predictably irrational
 13. Argyris, Personality and organization
 14. Argyris, Intervention theory and method
 15. Argyris & Schön, Theory in practice
 16. Argyris & Schön, Organizational learning
 17. Argyris, Putnam & McLain-Smith, Action Science
 18. Argyris, Reasoning, learning and action
 19. Argyris, Strategy, change and defensive routines
 20. Argyris & Schön, Organizational learning II
 21. Argyris, Overcoming organizational defenses
 22. Argyris, Knowledge for action
 23. Argyris, On organizational learning
 24. Argyris, Flawed advice and the management trap
 25. Ashby, An introduction to cybernetics
 26. Ashby, Design for a brain
 27. Asimov, The foundation
 28. Baumeister, Willpower
 29. Babauta, Zen to done
 30. Bandler & Grinder, Frogs into princes
 31. Bateson, Steps to an ecology of mind
 32. Bayles & Orland, Art & fear
 33. Belbin, Management teams
 34. Belbin, Teamrollen op het werk
 35. Belsky, Making ideas happen
 36. Beer, Designing freedom
 37. Bicheno, The lean toolbox
 38. de Boer, Haal alles uit een training
 39. Bohm, On dialogue
 40. Bohm, Wholeness and the implicate order
 41. Bohm, Thought as a system
 42. Bohm, Quantum theory
 43. Bonke, Koud bellen brr...
 44. Borderwijk, Blokken
 45. de Botton, De troost van de filosofie
 46. de Botton, The course of love
 47. Bouwman & Wouterson, Eerste hulp bij ongewenste resultaten
 48. van den Brink & van Os, Opdrachtgever gezocht
 49. Bryan, Goodman & Schaveling, Systeemdenken
 50. Buber, Ik en jij
 51. Burgers, Geef nooit korting
 52. Burt, Structural holes
 53. Campbell, The symbol without meaning
 54. Cannon, The wisdom of the body
 55. Coelho, De alchemist
 56. Crabbe, Busy
 57. van Dalen, Doets & de Swart, Sets: native, axiomatic and applied
 58. Damasio, Self comes to mind
 59. Daniels, Performance management
 60. Deida, De kracht van mannen
 61. Deutschmann, Change or die
 62. Dewey, How we think
 63. Duhigg, The power of habit
 64. Enns, A win without pitching manifesto
 65. Eyal, Hooked
 66. Fisch, Weakland & Segal, The tactics of change
 67. Fisher & Ury, Getting to yes
 68. Fisher & Ury, Getting past no
 69. Fogg, Tiny Habits
 70. Frankel, Man's search for meaning
 71. Fraenkel, Abstract set theory
 72. Fried & Heinemeier-Hansson, Rework
 73. Fried & Heinemeier-Hansson, It doesn't have to be crazy at work
 74. Frijda, De emoties
 75. Hellinger, De kunst van het helpen
 76. Gamow, Mr. Tompkins in paperback
 77. van Gils, de Boo & van Lieshout, Geef gas bij oranje
 78. Ginsburg & Opper, Piaget's theory of intellectual development
 79. Godin, Linchpin
 80. Goldratt, the Goal
 81. Goldratt, Theory of constraints
 82. Goldsmith, What got you here won't get you there
 83. Goldsmith, Triggers
 84. Gonnissen & Goudsmet, De bedrijfsatleet
 85. Groen & Houweling, De Belbin-benadering
 86. Groen, Kloppenburg & van der Schoor, Leve het verschil
 87. de Groot en Mazur, Non-equilibrium thermodynamics
 88. Haley, Strategieën in de psychotherapie
 89. Haley, Problem-solving therapy
 90. Hamill, Embodied leadership
 91. Heath & Heath, Made to stick
 92. Heath & Heath, Switch
 93. Heath & Heath, Decisive
 94. Harville, Getting the love you want
 95. Heller, Body psychotherapy
 96. Heyting, Projectieve meetkunde
 97. Hillier & Lieberman, Introduction to operations research
 98. Hitler, Mijn strijd
 99. Hjort, Veenbaas, Broekhuizen & Coerts, De tekens verstaan
 100. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach
 101. Hofstadter, I am a strange loop
 102. Hofstadter & Sander, Surfaces and essences
 103. Illeris, How we learn
 104. Isaacs, Dialogue
 105. Jensen, Teaching with the brain in mind
 106. Johnstone, Impro
 107. Kahneman & Tversky, Choices, values and frames
 108. Kahneman, Ons feilbare denken
 109. Kantor & Lehr, Inside the family
 110. Kantor, My lover, myself
 111. Kantor, Reading the room
 112. Keysers, The empathic brain
 113. Kistler, You can draw in 30 days
 114. Knuth, Surreal numbers
 115. van der Kolk, The body keeps the score
 116. Kondo, The life-changing magic of tidying up
 117. Krakauer, Worlds hidden in plain sight
 118. Kuhn, The structure of scientific revolutions
 119. Lakoff & Johnson, Metaphors we live by
 120. Lakoff, The political mind
 121. Latour & Woolgar, Laboratory life
 122. Latour, We have never been moderm
 123. Lencioni, Death by meeting
 124. Levine, De tijger ontwaakt
 125. Levine, Trauma en geheugen
 126. Lewis, De grote scheiding
 127. Maister, The trusted advisor
 128. Margulis, The symbiotic planet
 129. Marshall, 80/20 sales and marketing
 130. Martin, The responsibility virus
 131. Maturana & Varela, The tree of knowledge
 132. McCarthy, About teaching
 133. McCarthy, Teaching around the 4mat cycle
 134. McLain-Smith, The elephant in the room
 135. Meadows, Thinking in systems: a primer
 136. Middleton, Infoguru marketing
 137. Miller, Het drama van het begaafde kind
 138. Minsky, Society of mind
 139. Moerkerken, Hoe ik verander
 140. Morgan, Images of organization
 141. Nardone & Salvini, The strategic dialogue
 142. von Neumann, The computer & the brain
 143. von Neumann, Mathematical foundations of quantum mechanics
 144. von Neumann & Morgenstern, Theory of games and economic behavior
 145. Noonan, Discussing the undiscussable
 146. Oosterkamp, Schaamteloos delegeren
 147. O'Neil, Weapons of math destruction
 148. Ozmon & Craver, Philosophical foundations of education
 149. Palmer & Crawford, Leadership embodiment
 150. Parkinson, Parkinson's law
 151. Patterson, Grenny, McMillan & Switzler, Crucial conversations
 152. Patterson, Grenny, Maxfield, McMillan & Switzler, Crucial accountability
 153. Pearl, Probabilistic reasoning in intelligent systemens
 154. Pesso, Experience in action
 155. Pesso, Movement in psychotherapy
 156. Pittampali, Read this before our next meeting
 157. Prochaska, Norcross & DiClemente, Changing for good
 158. Pryor, Don't shoot the dog
 159. Remmerswaal, Handboek groepsdynamica
 160. Riggs, Finding God in the body
 161. Rine, Computer science and multiple~valued logic
 162. Rodenburg, Presence
 163. Rosenberg, Nonviolent communication
 164. Rother, Toyota Kata
 165. Rovelli, Reality is not what it seems
 166. Rovelli, The order of time
 167. Rovelli, Covariant loop quantum gravity
 168. Ruppert, Bevrijding van trauma, angst en onmacht
 169. de Saint-Exupery, De kleine prins
 170. Schätzing, De zwerm
 171. Schön, The reflective practitioner
 172. Schön, Educating the reflective practitioner
 173. Schwarz, The skilled facilitator
 174. Sclater, Learning analytics explained
 175. Seddon, Systems thinking in the public sector
 176. Senge, De vijfde discipline
 177. Sennett, The culture of the new capitalism
 178. Shannon & Weaver, Mathematical theory of communication
 179. Siegel, The mindful therapist
 180. Siegel, Mindsight
 181. Siegel & Payne Bryson, The whole-brained child
 182. Skinner, Verbal behavior
 183. Slingerland, Trying not to try
 184. Snowden & Zhen, Cynefin
 185. Spaanbroek, Ondernemershout bestaat niet
 186. Sprenger, De motivatiemythe
 187. Stam & Schreuder, Systemisch coachen
 188. Strozzi-Heckler, The art of somatic coaching
 189. van Steijn, De fontein
 190. Stuart & Lieberman, The fifteen minute hour
 191. Susskind & Friedman, Special relativity and classical field theory
 192. Susskind & Friedman, Quantum mechanics
 193. Susskind & Hrabovsky, The theoretical minimum
 194. Taleb, Antifragile
 195. Thom, Structural stability and morphogenesis
 196. Turchin, The phenomenon of science
 197. Turchin, The inertia of fear and the scientific worldview
 198. Ueshiba, The art of peace
 199. Varela, Thompson & Rosch, The embodied mind
 200. Veenbaas & Goudswaard, Vonken van verlangen
 201. Veenbaas, Goudswaard & Verschuren, De maskermaker
 202. Watzlawick, Weakland & Fisch, Change
 203. Watzlawick, The situation is hopeless, but not serious
 204. Watzlawick, Beavin & Jackson, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
 205. Weick, Sensemaking in organizations
 206. Weick, The social psychology of organizations
 207. Weick & Sutcliffe, Managing the unexpected
 208. Weinberg, An introduction into general systems thinking
 209. Weinberg, Quality Software Management, volume 1-4
 210. Weisfelt, De wetten van de stam
 211. Weisfelt, De geheimen van de groep
 212. Weisfelt, De bestemming van het systeem
 213. Whitaker & Lieberman, Psychotherapy through the group process
 214. Wiener, Cybernetics
 215. Yudkowsky, Rationality: From AI to zombies
 216. Ziglar, Secrets of closing the sale