Boekenkast

Onderstaande boeken hebben mij geholpen bij het begrijpen van wie wij zijn, wat wij doen en hoe we als mens(heid) onszelf en elkaar kunnen helpen ontwikkelen. Alle boeken op deze lijst kan ik aanraden om te lezen, de één natuurlijk meer dan de ander.

Bij mij begon de reis in 2006 met de boeken The skilled facilitator en The social psychology of organizing in combinatie met gesprekken daarover met mensen die deze boeken al gelezen hadden. Een afspraak met een collega in 2008 om in 10 jaar expert te worden in gedrag heeft ook geholpen.

Het basiswerk, als je al onderscheid kunt maken tussen alle parels in de lijst, is wat mij betreft:

 • Theory in practice over gedrag en mentale modellen
 • De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie over communicatie
 • Introduction to cybernetics als technisch inhoudelijk startpunt
 • Thought as a system als filosofisch begin

En dan nu de lijst...

 1. Ames & Hall, Dao de jing - A philosophical translation
 2. Abela, Advanced presentations by design
 3. Abbot, Flatland
 4. Allen, Getting things done
 5. Appelo, Management 3.0
 6. Archer, Verbal aikido - green belt
 7. Ardon, Moving moments
 8. Ardon, Ontketen vernieuwing
 9. Ardon, Doorbreek de cirkel
 10. Ariely, Predictably irrational
 11. Argyris, Personality and organization
 12. Argyris, Intervention theory and method
 13. Argyris & Schön, Theory in practice
 14. Argyris & Schön, Organizational learning
 15. Argyris, Putnam & McLain-Smith, Action Science
 16. Argyris, Reasoning, learning and action
 17. Argyris, Strategy, change and defensive routines
 18. Argyris & Schön, Organizational learning II
 19. Argyris, Overcoming organizational defenses
 20. Argyris, Knowledge for action
 21. Argyris, On organizational learning
 22. Argyris, Flawed advice and the management trap
 23. Ashby, An introduction to cybernetics
 24. Ashby, Design for a brain
 25. Baumeister, Willpower
 26. Babauta, Zen to done
 27. Bandler & Grinder, Frogs into princes
 28. Bateson, Steps to an ecology of mind
 29. Bayles & Orland, Art & fear
 30. Belbin, Management teams
 31. Belbin, Teamrollen op het werk
 32. Belsky, Making ideas happen
 33. Beer, Designing freedom
 34. Bicheno, The lean toolbox
 35. de Boer, Haal alles uit een training
 36. Bohm, On dialogue
 37. Bohm, Wholeness and the implicate order
 38. Bohm, Thought as a system
 39. Bohm, Quantum theory
 40. Bonke, Koud bellen brr...
 41. de Botton, De troost van de filosofie
 42. de Botton, The course of love
 43. Bouwman & Wouterson, Eerste hulp bij ongewenste resultaten
 44. van den Brink & van Os, Opdrachtgever gezocht
 45. Bryan, Goodman & Schaveling, Systeemdenken
 46. Buber, Ik en jij
 47. Burgers, Geef nooit korting
 48. Burt, Structural holes
 49. Campbell, The symbol without meaning
 50. Cannon, The wisdom of the body
 51. Coelho, De alchemist
 52. Crabbe, Busy
 53. van Dalen, Doets & de Swart, Sets: native, axiomatic and applied
 54. Damasio, Self comes to mind
 55. Daniels, Performance management
 56. Deida, De kracht van mannen
 57. Deutschmann, Change or die
 58. Duhigg, The power of habit
 59. Enns, A win without pitching manifesto
 60. Eyal, Hooked
 61. Fisch, Weakland & Segal, The tactics of change
 62. Fisher & Ury, Getting to yes
 63. Fisher & Ury, Getting past no
 64. Fogg, Tiny Habits
 65. Frankel, Man's search for meaning
 66. Fraenkel, Abstract set theory
 67. Fried & Heinemeier-Hansson, Rework
 68. Fried & Heinemeier-Hansson, It doesn't have to be crazy at work
 69. Frijda, De emoties
 70. Hellinger, De kunst van het helpen
 71. Gamow, Mr. Tompkins in paperback
 72. van Gils, de Boo & van Lieshout, Geef gas bij oranje
 73. Ginsburg & Opper, Piaget's theory of intellectual development
 74. Godin, Linchpin
 75. Goldratt, the Goal
 76. Goldratt, Theory of constraints
 77. Goldsmith, What got you here won't get you there
 78. Goldsmith, Triggers
 79. Gonnissen & Goudsmet, De bedrijfsatleet
 80. Groen & Houweling, De Belbin-benadering
 81. Groen, Kloppenburg & van der Schoor, Leve het verschil
 82. de Groot en Mazur, Non-equilibrium thermodynamics
 83. Haley, Strategieën in de psychotherapie
 84. Haley, Problem-solving therapy
 85. Hamill, Embodied leadership
 86. Heath & Heath, Made to stick
 87. Heath & Heath, Switch
 88. Heath & Heath, Decisive
 89. Harville, Getting the love you want
 90. Heller, Body psychotherapy
 91. Heyting, Projectieve meetkunde
 92. Hillier & Lieberman, Introduction to operations research
 93. Hitler, Mijn strijd
 94. Hjort, Veenbaas, Broekhuizen & Coerts, De tekens verstaan
 95. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach
 96. Hofstadter, I am a strange loop
 97. Hofstadter & Sander, Surfaces and essences
 98. Illeris, How we learn
 99. Isaacs, Dialogue
 100. Jensen, Teaching with the brain in mind
 101. Johnstone, Impro
 102. Kahneman & Tversky, Choices, values and frames
 103. Kahneman, Ons feilbare denken
 104. Kantor & Lehr, Inside the family
 105. Kantor, My lover, myself
 106. Kantor, Reading the room
 107. Keysers, The empathic brain
 108. Kistler, You can draw in 30 days
 109. Knuth, Surreal numbers
 110. van der Kolk, The body keeps the score
 111. Kondo, The life-changing magic of tidying up
 112. Krakauer, Worlds hidden in plain sight
 113. Kuhn, The structure of scientific revolutions
 114. Lakoff & Johnson, Metaphors we live by
 115. Lakoff, The political mind
 116. Latour & Woolgar, Laboratory life
 117. Latour, We have never been moderm
 118. Lencioni, Death by meeting
 119. Levine, De tijger ontwaakt
 120. Levine, Trauma en geheugen
 121. Lewis, De grote scheiding
 122. Maister, The trusted advisor
 123. Margulis, The symbiotic planet
 124. Marshall, 80/20 sales and marketing
 125. Martin, The responsibility virus
 126. Maturana & Varela, The tree of knowledge
 127. McCarthy, About teaching
 128. McCarthy, Teaching around the 4mat cycle
 129. McLain-Smith, The elephant in the room
 130. Meadows, Thinking in systems: a primer
 131. Middleton, Infoguru marketing
 132. Miller, Het drama van het begaafde kind
 133. Moerkerken, Hoe ik verander
 134. Morgan, Images of organization
 135. Nardone & Salvini, The strategic dialogue
 136. von Neumann, The computer & the brain
 137. von Neumann, Mathematical foundations of quantum mechanics
 138. von Neumann & Morgenstern, Theory of games and economic behavior
 139. Noonan, Discussing the undiscussable
 140. Oosterkamp, Schaamteloos delegeren
 141. O'Neil, Weapons of math destruction
 142. Ozmon & Craver, Philosophical foundations of education
 143. Palmer & Crawford, Leadership embodiment
 144. Patterson, Grenny, McMillan & Switzler, Crucial conversations
 145. Patterson, Grenny, Maxfield, McMillan & Switzler, Crucial accountability
 146. Pearl, Probabilistic reasoning in intelligent systemens
 147. Pesso, Experience in action
 148. Pesso, Movement in psychotherapy
 149. Pittampali, Read this before our next meeting
 150. Prochaska, Norcross & DiClemente, Changing for good
 151. Pryor, Don't shoot the dog
 152. Remmerswaal, Handboek groepsdynamica
 153. Riggs, Finding God in the body
 154. Rine, Computer science and multiple~valued logic
 155. Rodenburg, Presence
 156. Rosenberg, Nonviolent communication
 157. Rother, Toyota Kata
 158. Rovelli, Reality is not what it seems
 159. Rovelli, The order of time
 160. Rovelli, Covariant loop quantum gravity
 161. Ruppert, Bevrijding van trauma, angst en onmacht
 162. de Saint-Exupery, De kleine prins
 163. Schön, The reflective practitioner
 164. Schön, Educating the reflective practitioner
 165. Schwarz, The skilled facilitator
 166. Sclater, Learning analytics explained
 167. Seddon, Systems thinking in the public sector
 168. Senge, De vijfde discipline
 169. Sennett, The culture of the new capitalism
 170. Shannon & Weaver, Mathematical theory of communication
 171. Siegel, The mindful therapist
 172. Siegel, Mindsight
 173. Siegel & Payne Bryson, The whole-brained child
 174. Skinner, Verbal behavior
 175. Slingerland, Trying not to try
 176. Snowden & Zhen, Cynefin
 177. Spaanbroek, Ondernemershout bestaat niet
 178. Sprenger, De motivatiemythe
 179. Stam & Schreuder, Systemisch coachen
 180. Strozzi-Heckler, The art of somatic coaching
 181. van Steijn, De fontein
 182. Stuart & Lieberman, The fifteen minute hour
 183. Susskind & Friedman, Special relativity and classical field theory
 184. Susskind & Friedman, Quantum mechanics
 185. Susskind & Hrabovsky, The theoretical minimum
 186. Taleb, Antifragile
 187. Thom, Structural stability and morphogenesis
 188. Ueshiba, The art of peace
 189. Varela, Thompson & Rosch, The embodied mind
 190. Veenbaas & Goudswaard, Vonken van verlangen
 191. Veenbaas, Goudswaard & Verschuren, De maskermaker
 192. Watzlawick, Weakland & Fisch, Change
 193. Watzlawick, The situation is hopeless, but not serious
 194. Watzlawick, Beavin & Jackson, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
 195. Weick, Sensemaking in organizations
 196. Weick, The social psychology of organizations
 197. Weick & Sutcliffe, Managing the unexpected
 198. Weinberg, An introduction into general systems thinking
 199. Weinberg, Quality Software Management, volume 1-4
 200. Weisfelt, De wetten van de stam
 201. Weisfelt, De geheimen van de groep
 202. Weisfelt, De bestemming van het systeem
 203. Whitaker & Lieberman, Psychotherapy through the group process
 204. Wiener, Cybernetics
 205. Yudkowsky, Rationality: From AI to zombies
 206. Ziglar, Secrets of closing the sale