Boekenkast

Onderstaande boeken hebben mij geholpen bij het begrijpen van wie wij zijn, wat wij doen en hoe we als mens(heid) onszelf en elkaar kunnen helpen ontwikkelen. Alle boeken op deze lijst kan ik aanraden om te lezen, de één natuurlijk meer dan de ander.

Bij mij begon de reis in 2006 met de boeken The skilled facilitator en The social psychology of organizing in combinatie met gesprekken daarover met mensen die deze boeken al gelezen hadden. Een afspraak met een collega in 2008 om in 10 jaar expert te worden in gedrag heeft ook geholpen.

Het basiswerk, als je al onderscheid kunt maken tussen alle parels in de lijst, is wat mij betreft:

 • Theory in practice over gedrag en mentale modellen
 • De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie over relatie en communicatie
 • Introduction to cybernetics over wiskunde en complexe systemen
 • Beginselen der natuurkunde over natuurkundige experimenten en principes
 • Thought as a system over taal en kennis

En dan nu de lijst...

 1. Ames & Hall, Dao de jing - A philosophical translation
 2. Abela, Advanced presentations by design
 3. Abbot, Flatland
 4. Allado-McDowell, Pharmako-AI
 5. Allen, Getting things done
 6. Appelo, Management 3.0
 7. Archer, Verbal aikido - green belt
 8. Archer, From conflict to conversation
 9. Ardon, Moving moments
 10. Ardon, Ontketen vernieuwing
 11. Ardon, Doorbreek de cirkel
 12. Ariely, Predictably irrational
 13. Argyris, Personality and organization
 14. Argyris, Intervention theory and method
 15. Argyris & Schön, Theory in practice
 16. Argyris & Schön, Organizational learning
 17. Argyris, Putnam & McLain-Smith, Action Science
 18. Argyris, Reasoning, learning and action
 19. Argyris, Strategy, change and defensive routines
 20. Argyris & Schön, Organizational learning II
 21. Argyris, Overcoming organizational defenses
 22. Argyris, Knowledge for action
 23. Argyris, On organizational learning
 24. Argyris, Flawed advice and the management trap
 25. Ashby, An introduction to cybernetics
 26. Ashby, Design for a brain
 27. Asimov, The foundation
 28. Baumeister, Willpower
 29. Babauta, Zen to done
 30. Bahcall, Loonshots
 31. Bandler & Grinder, Frogs into princes
 32. Bateson, Steps to an ecology of mind
 33. Bayles & Orland, Art & fear
 34. Belbin, Management teams
 35. Belbin, Teamrollen op het werk
 36. Belsky, Making ideas happen
 37. Beer, Designing freedom
 38. Bicheno, The lean toolbox
 39. de Boer, Haal alles uit een training
 40. Bohm, On dialogue
 41. Bohm, Wholeness and the implicate order
 42. Bohm, Thought as a system
 43. Bohm, Quantum theory
 44. Bonke, Koud bellen brr...
 45. Borderwijk, Blokken
 46. de Botton, De troost van de filosofie
 47. de Botton, The course of love
 48. Bouwman & Wouterson, Eerste hulp bij ongewenste resultaten
 49. van den Brink & van Os, Opdrachtgever gezocht
 50. Bryan, Goodman & Schaveling, Systeemdenken
 51. Buber, Ik en jij
 52. Burgers, Geef nooit korting
 53. Burt, Structural holes
 54. Campbell, The symbol without meaning
 55. Cannon, The wisdom of the body
 56. Carr, Stoppen met roken
 57. Coelho, De alchemist
 58. Crabbe, Busy
 59. van Dalen, Doets & de Swart, Sets: native, axiomatic and applied
 60. Damasio, Self comes to mind
 61. Daniels, Performance management
 62. Deida, De kracht van mannen
 63. Deutschmann, Change or die
 64. Dewey, How we think
 65. Duhigg, The power of habit
 66. Enns, A win without pitching manifesto
 67. Eyal, Hooked
 68. Fisch, Weakland & Segal, The tactics of change
 69. Fisher & Ury, Getting to yes
 70. Fisher & Ury, Getting past no
 71. Fogg, Tiny Habits
 72. Frankel, Man's search for meaning
 73. Fraenkel, Abstract set theory
 74. Fried & Heinemeier-Hansson, Rework
 75. Fried & Heinemeier-Hansson, It doesn't have to be crazy at work
 76. Frijda, De emoties
 77. Hellinger, De kunst van het helpen
 78. Gamow, Mr. Tompkins in paperback
 79. van Gils, de Boo & van Lieshout, Geef gas bij oranje
 80. Ginsburg & Opper, Piaget's theory of intellectual development
 81. Godin, Linchpin
 82. Goldratt, the Goal
 83. Goldratt, Theory of constraints
 84. Goldsmith, What got you here won't get you there
 85. Goldsmith, Triggers
 86. Gonnissen & Goudsmet, De bedrijfsatleet
 87. Gray, The connected company
 88. Groen & Houweling, De Belbin-benadering
 89. Groen, Kloppenburg & van der Schoor, Leve het verschil
 90. de Groot en Mazur, Non-equilibrium thermodynamics
 91. Haley, Strategieën in de psychotherapie
 92. Haley, Problem-solving therapy
 93. Hamill, Embodied leadership
 94. Heath & Heath, Made to stick
 95. Heath & Heath, Switch
 96. Heath & Heath, Decisive
 97. Harville, Getting the love you want
 98. Heller, Body psychotherapy
 99. Heyting, Projectieve meetkunde
 100. Hillier & Lieberman, Introduction to operations research
 101. Hitler, Mijn strijd
 102. Hjort, Veenbaas, Broekhuizen & Coerts, De tekens verstaan
 103. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach
 104. Hofstadter, I am a strange loop
 105. Hofstadter & Sander, Surfaces and essences
 106. Horn & de Gast, Beginselen der natuurkunde
 107. Illeris, How we learn
 108. Isaacs, Dialogue
 109. Jensen, Teaching with the brain in mind
 110. Johnstone, Impro
 111. Kahneman & Tversky, Choices, values and frames
 112. Kahneman, Ons feilbare denken
 113. Kantor & Lehr, Inside the family
 114. Kantor, My lover, myself
 115. Kantor, Reading the room
 116. Keysers, The empathic brain
 117. Kistler, You can draw in 30 days
 118. Knuth, Surreal numbers
 119. van der Kolk, The body keeps the score
 120. Kondo, The life-changing magic of tidying up
 121. Krakauer, Worlds hidden in plain sight
 122. Kuhn, The structure of scientific revolutions
 123. Lakatos, Proofs and refutations
 124. Lakoff & Johnson, Metaphors we live by
 125. Lakoff, The political mind
 126. Latour & Woolgar, Laboratory life
 127. Latour, We have never been moderm
 128. Lencioni, Death by meeting
 129. Levine, De tijger ontwaakt
 130. Levine, Trauma en geheugen
 131. Lewis, De grote scheiding
 132. Maister, The trusted advisor
 133. Margulis, The symbiotic planet
 134. Marshall, 80/20 sales and marketing
 135. Martin, The responsibility virus
 136. Maturana & Varela, The tree of knowledge
 137. McCarthy, About teaching
 138. McCarthy, Teaching around the 4mat cycle
 139. McLain-Smith, The elephant in the room
 140. Meadows, Thinking in systems: a primer
 141. Michelli, The new gold standard
 142. Middleton, Infoguru marketing
 143. Miller, Het drama van het begaafde kind
 144. Minsky, Society of mind
 145. Moerkerken, Hoe ik verander
 146. Morgan, Images of organization
 147. Nardone & Salvini, The strategic dialogue
 148. von Neumann, The computer & the brain
 149. von Neumann, Mathematical foundations of quantum mechanics
 150. von Neumann & Morgenstern, Theory of games and economic behavior
 151. Noonan, Discussing the undiscussable
 152. O'Neil, Weapons of math destruction
 153. Oosterkamp, Schaamteloos delegeren
 154. Orwell, 1984
 155. Orwell, Animal farm
 156. Ozmon & Craver, Philosophical foundations of education
 157. Palmer & Crawford, Leadership embodiment
 158. Parkinson, Parkinson's law
 159. Patterson, Grenny, McMillan & Switzler, Crucial conversations
 160. Patterson, Grenny, Maxfield, McMillan & Switzler, Crucial accountability
 161. Pearl, Probabilistic reasoning in intelligent systemens
 162. Penrose, Cycles of time
 163. Pesso, Experience in action
 164. Pesso, Movement in psychotherapy
 165. Pittampali, Read this before our next meeting
 166. Prochaska, Norcross & DiClemente, Changing for good
 167. Pryor, Don't shoot the dog
 168. Remmerswaal, Handboek groepsdynamica
 169. Riggs, Finding God in the body
 170. Rine, Computer science and multiple~valued logic
 171. Rodenburg, Presence
 172. Rosenberg, Nonviolent communication
 173. Rother, Toyota Kata
 174. Rovelli, Reality is not what it seems
 175. Rovelli, The order of time
 176. Rovelli, Covariant loop quantum gravity
 177. Ruppert, Bevrijding van trauma, angst en onmacht
 178. de Saint-Exupery, De kleine prins
 179. Schätzing, De zwerm
 180. Schön, The reflective practitioner
 181. Schön, Educating the reflective practitioner
 182. Schwarz, The skilled facilitator
 183. Sclater, Learning analytics explained
 184. Seddon, Systems thinking in the public sector
 185. Senge, De vijfde discipline
 186. Sennett, The culture of the new capitalism
 187. Shannon & Weaver, Mathematical theory of communication
 188. Siegel, The mindful therapist
 189. Siegel, Mindsight
 190. Siegel & Payne Bryson, The whole-brained child
 191. Skinner, Verbal behavior
 192. Slingerland, Trying not to try
 193. Snowden & Zhen, Cynefin
 194. Spaanbroek, Ondernemershout bestaat niet
 195. Sprenger, De motivatiemythe
 196. Stam & Schreuder, Systemisch coachen
 197. Strozzi-Heckler, The art of somatic coaching
 198. van Steijn, De fontein
 199. Stuart & Lieberman, The fifteen minute hour
 200. Susskind & Friedman, Special relativity and classical field theory
 201. Susskind & Friedman, Quantum mechanics
 202. Susskind & Hrabovsky, The theoretical minimum
 203. Taleb, Antifragile
 204. Thom, Structural stability and morphogenesis
 205. Turchin, The phenomenon of science
 206. Turchin, The inertia of fear and the scientific worldview
 207. Ueshiba, The art of peace
 208. Varela, Thompson & Rosch, The embodied mind
 209. Veenbaas & Goudswaard, Vonken van verlangen
 210. Veenbaas, Goudswaard & Verschuren, De maskermaker
 211. Watzlawick, Weakland & Fisch, Change
 212. Watzlawick, The situation is hopeless, but not serious
 213. Watzlawick, Beavin & Jackson, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
 214. Weick, Sensemaking in organizations
 215. Weick, The social psychology of organizations
 216. Weick & Sutcliffe, Managing the unexpected
 217. Weinberg, An introduction into general systems thinking
 218. Weinberg, Quality Software Management, volume 1-4
 219. Weisfelt, De wetten van de stam
 220. Weisfelt, De geheimen van de groep
 221. Weisfelt, De bestemming van het systeem
 222. Whitaker & Lieberman, Psychotherapy through the group process
 223. Widlak, Volwassen digitale overheid
 224. Wiener, Cybernetics
 225. Yudkowsky, Rationality: From AI to zombies
 226. Ziglar, Secrets of closing the sale

Ook zijn er artikelen die ik kan aanraden.