Onderdeel van Informatietheorie en cybernetica in organisaties

De boel onder controle houden

In je werk heb je de boel graag onder controle. Maar soms kom je in situaties waarin dat niet lukt ondanks je inspanningen. Hoe lukt je dat alsnog? Aan het eind van dit artikel vind je 3 vragen die duidelijk maken wat je daaraan kunt doen. Maar eerst wat achtergrond uit de cybernetica, waardoor je kunt begrijpen waarom juist deze 3 vragen goed werken.

Wat is controle eigenlijk? Controle betekent dat je "iets" stabiel wilt houden. Of omgekeerd verwoord: dat je bepaalde variaties in dat "iets" wilt voorkomen. Denk aan: variatie in opgeleverde kwaliteit aan de klant, variatie in omzet of variatie in de sfeer van een team.

Een belangrijke wet uit de cybernetica is Ashby's wet van vereiste variatie. Deze wet luidt: Alleen variatie kan variatie vernietigen. Oftewel: controle vraagt om variatie.

Dit is alsvolgt te begrijpen. Stel dat je een systeem hebt met een rode, oranje en groene lamp. Deze lampen knipperen om de beurt in een willekeurige volgorde van kleur. Het systeem heeft dus 3 variaties van oplichten. Jij wilt dit systeem onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld dat iedere keer de groene lamp aangaat. Hiervoor zijn er enkele knoppen, maar je weet niet hoe ze werken.

Na verloop van tijd vind je uit dat je met een bepaalde combinatie de lamp van oranje naar groen krijgt. Nu heb je 1 werkende knoppencombinatie. Hiermee heb je een gedeeltelijke controle over het systeem. Maar als de lamp op rood of groen springt nog niet. Om controle te hebben moet je ook uitvinden hoe je rood naar groen krijgt en groen op groen houdt. Dat betekent dus dat de 3 variaties van het systeem vereisen dat je 3 knoppencombinaties hebt om het systeem stabiel op groen te houden.

Wat betekent dit voor je werk? Als je iets onder controle wilt krijgen betekent dat in feite dat je verschillende variaties steeds weer terug wilt kunnen brengen naar jouw gewenste variatie. Of de gewenste variatie in stand wilt kunnen houden. Om dat te bereiken moet je dus voldoende verschillende knoppencombinaties (= variatie) hebben. Of omgekeerd: als dat niet lukt, heb je zelf dus te weinig variatie (bijvoorbeeld in gedrag of hulpmiddelen) om dat te kunnen bereiken.

Hiermee komen we op de drie vragen die je kunnen helpen jouw werk verder onder controle te krijgen:

  1. Wat betekent controle voor jou in de betreffende situatie?
    Dus: Van welke gewenste "iets" wil je een specifieke variatie in stand houden of naartoe kunnen sturen?
  2. Als je het gevoel hebt dat je al verschillende knoppencombinaties geprobeerd hebt om controle te krijgen: Wat is in ieder van die combinaties onderliggend hetzelfde? Daar zul je dan nieuwe variatie in moeten aanbrengen.
  3. Als je juist meer variatie wilt in een situatie, bijvoorbeeld omdat iemand of iets steeds hetzelfde op jou reageert: Welke knoppencombinatie kun je mee stoppen waarmee je controle houdt?