11 februari 2021

De mens heeft zich technologisch enorm ontwikkeld. En toch leven in ons de oerkrachten uit onze evolutie. We kunnen maar ten dele meegroeien. Het kuddedier leeft voort en kan niet aanpassen aan de moderniteit. Het haakt af, gaat zich verzetten, komt in opstand of vlucht.

Nummer 211 · vorige · index · volgende · 0o323