17 februari 2021

Aannames of vooroordelen hebben is eigenlijk niet zo erg. Anders moet je elke dag over alles opnieuw nadenken en komt er niets af. De kunst is om te herkennen wanneer de aannames of vooroordelen meer nadelen dan voordelen krijgen en er dan ook afscheid van kunnen nemen.

Nummer 212 · vorige · index · volgende · 0o324