15 februari 2021

Als we een omgeving observeren, gebruiken we altijd een bepaalde hoek, een bepaald kader en een mate van onderscheidend vermogen. Communicatie tussen observatoren is makkelijk als die aspecten ongeveer gelijk zijn en moeilijk als ze sterk van elkaar verschillen.

Nummer 210 · vorige · index · volgende · 0o322