22 juli 2023

In de vroege natuurkunde horen experimenten met beweging, temperatuur en vloeistoffen er ook bij. Dit in tegenstelling tot experimenten met straling, die later pas aan de orde komen.

Ook moet direct aandacht gegeven worden aan het vastleggen van de aanpak en resultaten van experimenten in een logboek. Dit maakt herhaling door en vergelijking met het werk door andere wetenschappers mogelijk vanaf de start.

De uitdaging op de achtergrond hierbij is standaardisatie van taal.

Nummer 677 · vorige · index · volgende · 0o1245