22 juli 2023

Regels voor een sport:
1. Er is ruimte gekaderd, die spelers en toeschouwers scheidt.
2. Er is tijd gekaderd, die spelen en niet-spelen scheidt.
3. Er is een objectief puntensysteem, waarin alle spelers punten kunnen scoren.
4. Alle spelers moeten invloed kunnen uitoefenen op het maken van hun punten.
5. De spelers worden op punten gesorteerd op een ranglijst aan het einde van de speeltijd.
6. Er is tijdens de wedstrijd één scheidsrechter met mandaat om de sport subjectief te leiden. 7. Een scheidsrechter wordt na elke 3 wedstrijden geëvalueerd of hij volgende wedstrijden mag leiden.

Nummer 678 · vorige · index · volgende · 0o1246