23 mei 2021

Naar aanleiding van Haley strategische psychotherapie.

Communicatie definieert en herdefinieert de relatie tussen mensen. Wat past er wel en wat past er niet in? En recursief: wie definieert wat in de relatie? Door "onvrijwillig" gedrag in een relatie kun je iets vertonen zonder er verantwoordelijkheid voor te hoeven dragen. Daarmee is het een hulpmiddel om een deel van de relatie te definiëren. Elke boodschap heeft vier elementen: [Ik] [deel iets mee] [aan jou] [in een context]. Een spreker kan elementen weglaten of vervormen om de boodschap indirecter en zo mogelijk acceptabeler te maken voor de (mogelijke) ontvanger of zichzelf. Als iemand zegt: "Men kan kan zich moeilijk vermaken in dit land." zou in directe taal kunnen betekenen: "Ik verveel mij hier met jou."

Voor studenten: Probeer eens om elkaars boodschappen in een gesprek directer te maken en kijk wat het jullie brengt.

Nummer 581 · vorige · index · volgende · 0o1105