27 oktober 2021

Waarheden, zelfs essentiële, moeten soms in het moeras der vergetelheid wegzinken, opdat nieuwe generaties deze zelf weer kunnen, moeten, ontdekken en verspreiden. Dat houdt het leven op den lange duur aantrekkelijk voor iedereen.

Voor studenten: Wat betekent dat voor jouw relatie tot het evangelie?

Nummer 507 · vorige · index · volgende · 0o773