26 oktober 2021

1. In een singuliere werkelijkheid bestaan geen fouten. 2. Om een fout te constateren, moeten er minimaal twee werkelijkheden bestaan die niet met elkaar overeen komen. 3. Van fouten kan alleen geleerd worden als minimaal ëën observator van de fout niet dood gaat bij het maken van de fout. 4. Evolutie is dus noodzakelijk afhankelijk van het overleven van fouten-observators. 5. De maker van de fout is niet per definitie ook een observator van de fout.

Nummer 506 · vorige · index · volgende · 0o772