1 augustus 2021

Eerder schreef ik: "Elk geheugen is een vorm van een zichzelf herhalend proces, waarin opschoning plaatsvindt om de opgeslagen gegevens te behouden." Dit principe zie je terug doordat geschriften die een groepering van groot belang vindt voor het voortbestaan van de gemeenschap iedere keer weer opgeschoond en uitgegeven worden. (En omgekeerd: wat men wil vergeten, verdwijnt of wordt met wijzigingen uitgegeven.)

Nummer 106 · vorige · index · volgende · 0o152