31 juli 2021

Elk geheugen is een vorm van een zichzelf herhalend proces, waarin opschoning plaatsvindt om de opgeslagen gegevens te behouden. Geheugen beschrijven betekent dus een zichzelf herhalend en opschonend proces inrichten, geheugen uitlezen betekent dat je de herhaling kunt waarnemen zonder deze te veranderen. Wissen doe je de door de herhaling te stoppen of te wijzigen en/of de opschoning stop te zetten. Let op: de herhalings- en opschoningssnelheid kan zo hoog of laag zijn dat het lijkt alsof deze stelling niet waar is.

Nummer 105 · vorige · index · volgende · 0o151