How do you know when you have learned something? When you can produce it in action! - Chris Argyris

Ik ondersteun mensen die hun (werk)relaties en hun persoonlijk leiderschap willen verbeteren.

“Wat wil je?” en “Wat leer je van je ervaringen?” zijn mijn twee centrale vragen. Het leerproces richt zich op de samenhang tussen wat je wilt, waarneemt, denkt, voelt, doet en bereikt. Hierbij put ik uit de rijke tradities van Action Design, Phoenix opleidingen, het Mental Research Institute, systeemdenken en een flinke dosis ervaringsdeskundigheid.

Voel je vrij contact met me op te nemen.

Hartelijke groet,

Bastiaan van Gils