Bastiaan van Gils

Strategisch denker met ruime ervaring in het verbeteren van organisaties met behulp van systeemtheorie, informatietheorie en sociale psychologie.

Strategie is voor mij: Tijdelijk enkele lokale situaties suboptimaliseren om tot een breder evenwicht te komen. In dat nieuwe evenwicht kunnen de lokale situaties zich vervolgens verder ontwikkelen dan vóór de strategie.

[English version]

Ik studeerde Technische Natuurkunde en raakte na mijn studie geïnteresseerd in hoe mensen samenwerken. Als organisatieadviseur ervaarde en onderzocht ik hoe mensen (niet) effectief samenwerken. Ik verkende onderwerpen als gedrag, communicatie, taal, cognitie, systeemtheorie, groepsdynamiek, emoties, enzovoorts. Van het één kwam het ander en zo werd ik langzamerhand expert in vragen over het sturen, verbeteren en stabiel krijgen van organisaties en de mensen die daarin werken.

Op deze site vind je wat ik zoal heb gedaan, gelezen en geschreven.

Organizations keep people busy, occasionally entertain them, give them a variety of experiences, keep them off the streets, provide pretexts for story-telling, and allow socializing. They haven't anything else to give.
-- Karl Weick, The social psychology of organizing
(second edition, 1979)