How do we know when we have learned something? When we can produce what we claim to have learned. - Chris Argyris

Ik werk met mensen die hun persoonlijke effectiviteit en/of (werk)relaties willen verbeteren. Mijn werkwijze richt zich op de effectiviteit van het persoonlijke leerproces. Centrale vragen zijn: Wat gebeurt er? Wat wil je? en Wat leer je (niet) van het verschil daartussen?

Voel je vrij contact met me op te nemen.

Hartelijke groet,

Bastiaan van Gils