26 november 2023

Heel goed dat Europa investeert in het op orde houden van de eigen rekencapaciteit. Dat draagt bij aan onze autonomie.

De observatie dat de letters E en A in het logo van Leonardo niet compleet zijn leidt tot twee vragen. Ik observeer steeds vaker dat letters niet meer geheel en los vorm gegeven worden, maar onderdelen missen of letters deels samengevoegd worden.

1) Wat drijft deze ontwikkeling van ons schrift?
2) Is er een Europese wet die eisen stelt aan de vormgeving van tekens in het Latijnse schrift?

Nummer 771 · vorige · index · volgende · 0o1403