24 augustus 2023

In systemen gaat het uiteindelijk om het heen en weer drukken van de hete aardappel. Daar is niets aan te doen, dat komt door de wiskunde.

In hete aardappelen gaat het uiteindelijk om het leren dansen met het systeem. Daar is niets aan te doen, dat komt door de taalkunde.

Zolang de aardappelen, de systemen en het dat met wederzijdse instemming doen, blijft de ? rustig slapen. Zo niet, dan kringintegraal / over dzeta.

Nummer 719 · vorige · index · volgende · 0o1317