28 januari 2024

In een wereld waar ik de baas was, daar zou ik eisen dat de combinatie van voornaam en achternaam voor iedere inwoner uniek is. Dan kan er in de maatschappij geen verwarring ontstaan over wie er bedoeld wordt. Bijvoorbeeld wanneer iemand ergens recht op heeft of aan een plicht moet voldoen. De overheid biedt een communicatiekanaal via welke ouders kunnen controleren of een naamcombinatie nog beschikbaar is. Bij geboortes worden nieuwe namen bij de aangifte eerst gecontroleerd in de bestaande volksregistratie en vervolgens vastgelegd. Als er een dubbeling ontstaat door synchronisatieproblemen dan brengt de overheid de ouders bij elkaar om onderling te bepalen wie hun kind een andere naam geeft. Als de ouders niet binnen een bepaalde periode tot overeenkomst komen, dan wijst een ambtenaar beide kinderen een nieuwe, beschikbare voornaam toe, die niet geweigerd kan worden.

Nummer 665 · vorige · index · volgende · 0o1231