24 februari 2022

Het onmogelijke wordt mogelijk als het collectief daar unaniem mee instemt. Niet alleen in woord, of in stilzwijgen, maar helemaal. Dan ontstaat een nieuw universum in een goddelijke daad van creatie. De schaduwzijde is dat dit collectief daarmee ook direct een totalitaire surveillancestaat vormt. Voor studenten: Welk gebrek aan unanimiteit beperkt jullie mogelijkheden? Welk totalitair regime schept voor jullie mogelijkheden die voor anderen buiten bereik blijven?

Nummer 589 · vorige · index · volgende · 0o1115