10 augustus 2021

Het Ising model uit de statistische mechanica beschrijft hoe het veranderen van staat van een element zeker is als de verandering de energie met nabije buren zou verkleinen en kans op verandering exponentieel afneemt met de temperatuur als de verandering de energie zou vergroten. Ook neemt door de hogere temperatuur de kans toe dat bepaalde subsystemen boven hun kritische temperatuur stijgen en hun spontane symmetriebreuk ongedaan gemaakt wordt. Sommige correlatiezekerheden in de ecologie vervallen en leiden elders tot innovatie, maar ook disintegratie. Mogelijk is dit wat er speelt bij de grote bosbranden die onder andere in Griekenland uitbreken. Geen gewoon vuur, maar het verdwijnen van een symmetriebreuk in één van de subecologieën van de Aarde en de reactie daarop, die wij op ons bestaansniveau als brand waarnemen.

Nummer 412 · vorige · index · volgende · 0o634