24 juli 2021

De leider van een groep moet meer variatie hebben dan ieder individu van de groep en de groep als geheel. Anders is het onvermijdelijk dat de leider in feite geleid wordt. Dat betekent ook dat een deel van het leiderschap van de leider voor de groep altijd onbegrijpelijk zal zijn.

Nummer 389 · vorige · index · volgende · 0o605