20 juli 2021

In grote organisaties is er een netwerk van interacties, waarin bijvoorbeeld partij A zaken realiseert die het werk van partij B makkelijker maakt en B weer iets doet wat C voordeel biedt. Maar wie precies wat voor wie betekent is complexer dan elk van de individuën kan overzien.

Nummer 382 · vorige · index · volgende · 0o576