10 juli 2021

Uit het boek Tobit 11, vers 10: En Tobias kwam uit naar de deur [...] en greep zijn vader; en streek de gal op de ogen zijns vaders, zeggende: Heb goede moed, vader; en als zij gebeten waren, wreef hij zijn ogen, en de witte schellen werden afgepeld van de hoeken zijner ogen.

Nummer 367 · vorige · index · volgende · 0o557