26 juni 2021

In feite beschrijven omhoog geworpen voorwerpen geen parabool, maar is de hoogte h op tijd t gegeven door een wiskundige isomorf van h(t) = -t * ln(t), t ∈ [0, 1]. De parabool h(t) = t * (t-1) op hetzelfde domein is slechts een eerste orde benadering van dat werkelijke traject.

Nummer 320 · vorige · index · volgende · 0o500