5 maart 2021

Tijdsinvariantie in natuurkundeformules is gebaseerd op de herhaalbaarheid van metingen. Een experiment op t0 geeft hetzelfde meetresultaat als op tijdstip t1 onder gelijke omstandigheden. Zo niet, dan is de andere uitkomst gevolg van ruis of veranderde omstandigheden.

Nummer 227 · vorige · index · volgende · 0o343