31 januari 2021

Om als overheid om te gaan met massaliteit en variatie zijn er 3 mogelijkheden.
1) Variatie volgen: een gekwalificeerde medewerker beschikbaar stellen voor elke burger;
2) Versimpeling afdwingen: aanpassing aan de standaardprocedure afdwingen;
3) Correlaties benutten: een procedure per groep afdwingen.

Elke strategie heeft nadelen: ook als deze goed werkt! Voorbeelden:
1) hoge kosten;
2) slikken of stikken;
3) buiten-de-groep, dan kastje-naar-muur.
Dat zijn dus geen 'problemen', maar intrinsieke effecten van een strategie die gekozen moet worden bij het omgaan met massaliteit en variatie.

Nummer 195 · vorige · index · volgende · 0o303