23 januari 2021

In de rekentechniek wordt grotendeels gebruik gemaakt van het binaire stelsel met Booleaanse algebra, want onder andere is binair tellen het robuustste getallenstelsel bij ruis. Maar als dat niet het belangrijkste is, kun je ook met andere getallenstelsels werken.

Nummer 188 · vorige · index · volgende · 0o274