18 januari 2021

Onoplosbaarheid van een probleem kan zowel te maken hebben met het niet bestaan of niet kunnen vinden van een oplossing als de probleemstelling zelf.

Nummer 184 · vorige · index · volgende · 0o270