14 oktober 2020

Als je iets in organisaties meet, zijn daarvoor vier niveaus van meten: nominaal, ordinaal, interval en ratio. Elk niveau schept verfijndere mogelijkheden voor optimalisatie met wiskundige technieken. Lees over de niveaus op QuestionPro.com (Engels).

Aanvulling 4 augustus 2021: De Vereniging voor Statistiek en Operations Research heeft met onderzoek nominale/ordinale kanswoorden in het Nederlands omgezet in een rationeel stelsel. Zie dit blog en artikel.

Nummer 120 · vorige · index · volgende · 0o170