5 oktober 2020

Niet-commutativiteit moet een rol spelen in de natuurkundige vergelijkingen die de voortgang van tijd uitleggen. Alle commutatieve vergelijkingen leiden namelijk tot tijdinvariantie en dus niet tot een voorkeursrichting.

Waarschijnlijk spelen daarom octonions een belangrijke rol in de volgende stap van de natuurkunde. Deze zijn namelijk niet-commutatief, maar vormen wel een genormeerde delingsalgebra. De standaarduitleg van tijdsinvariantie door entropie voelt wat mij betreft onjuist: niet-commutativiteit speelt daar geen rol. Hoe het wel moet, doorzie ik nog niet.

Nummer 110 · vorige · index · volgende · 0o156