21 september 2020

In een gesloten systeem wordt de uitkomst eenduidig bepaald door begincondities en het proces. De uitkomst is alleen te veranderen door a) de begincondities of b) het proces te veranderen. Of c) het systeem te openen door nieuwe inbreng toe te laten. Als je dus een organisatieproces hebt dat steeds tot een bepaald ongewenst eindresultaat leidt, dan is er blijkbaar sprake van een gesloten systeem met vaste begincondities en een vast proces (hoe complex dan ook). Als je denkt dat je een proces veranderd hebt, maar het ongewenste resultaat blijft komen, dan kun je vanuit systeemtheorie vaststellen dat je het proces op een bepaald niveau hetzelfde hebt gehouden. Verandering vraagt dan onderzoek: "Wat houden we steeds hetzelfde, ondanks de doorgevoerde veranderingen?"

Nummer 96 · vorige · index · volgende · 0o140