10 juli 2020

Hieronder staat een vertakkingsdiagram. Het laat zien wat er universeel en uiteindelijk gebeurt met de waarde van X op tijdstip t als X op tijdstip t + 1 een veelvoud is van die X op tijdstip t.

Nummer 50 · vorige · index · volgende · 0o62