28 juli 2021

Onderzoek in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft mij opgeleverd dat de naam Bastiaan voor het eerst in het Nederlands voorkomt in het boek "Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter" door Geraardt Brandt de Jonge uit 1687. In het eerste boek op pagina 36 staat over het jaar 1652 de zin: "'S daags naa 't gevecht veroverde Kapitein Bastiaan Senten van Vlissingen een Parlements schip van Pleimuiden, dat zesendertig stukken geschuts voerde, en de Kapitein Joris van der Zaan nam ter zelve tydt een Engelsch koopvaardyschip, koomende van de Kondaat, met vygen gelaaden, met veertien stukken en twee-entwintig mannen."

Nummer 12 · vorige · index · volgende · 0o14