13 april 2022

Een Nash equilibrium (evenwicht) betekent dat geen van de spelers in een spel haar strategie nog wijzigt, aangezien voor alle spelers elke andere spelstrategie dan de huidige een lagere verwachtingswaarde heeft dan de huidige. In gewone mensentaal: de wetten waar iedereen zich aan houdt zonder dat daarvoor politie aanwezig hoeft te zijn. Voorbeeld: het volgen van verkeerslichten. Niet volgen betekent ongelukken of onnodig stilstaan, wel volgen betekent veilig en zo snel mogelijk het kruispunt over steken. Gevolgen van equilibrium: na verloop van tijd is voorspelbaar wat iedereen gaat doen en wat dat oplevert. Het equilibrium verleggen naar een ander punt: een nieuwe speler of spelers die hun verwachtingswaarde anders gaan berekenen. Vragen: 1) Welk Nash equilibrium is er in jouw vakgebied? 2) Welke voorspellingen zijn daardoor te doen? 3) Zijn die voorspellingen voor jou, betrokkenen en de Nederlanders wenselijk? 4) Hoe verleg je het equilibrium als nodig?

Nummer 644 · vorige · index · volgende · 0o1204