3 mei 2023

In het ethisch kapitalisme is geld de expliciete verdeling van invloed op het maken van keuzes waaruit ieder mens kan en wil kiezen. De mens zelf zorgt ervoor dat ethische grenzen niet overschreden worden. Als deelnemers echter ook bereid zijn om onethische opties uit te voeren, dan corrumpeert het systeem. Als toets zal dus regelmatig geld geboden moeten worden voor onethische acties. Deelnemers in de samenleving die hier op in gaan, dienen heropvoeding te ondergaan.

Nummer 643 · vorige · index · volgende · 0o1203