18 juli 2023

Communicatie en coördinatie zijn essentieel in het leven, vooral in crisissituaties. Laten we daarom afspreken dat {noord, hand, water, ja} het eerste cluster vormen en {zuid, voet, aarde, nee} het tweede cluster.

Het derde cluster wordt gevormd door {oost, knie, vuur, waarschijnlijk} en het vierde cluster door {west, elleboog, lucht, onwaarschijnlijk}.

Deze clusters vormen de basis voor een grond communicatiesysteem met grondtal 4 dat robuustheid kan krijgen door dezelfde informatie over meerdere kanalen te versturen.

Overigens is er een mooie aflevering over olifanten in de Engelstalige documentairereeks Earth van de BBC. In de aflevering leer je over het leven van onder andere {Angelina, Atlas en Alana}.

Nummer 672 · vorige · index · volgende · 0o1240