18 juli 2023

Het is interessant en waardevol om onderscheid te maken tussen mensen binnen en buiten een groep. Onder andere, omdat dat de mogelijkheid schept om te kiezen of je deelneemt of niet deelneemt. Grenzen, al zijn het virtuele of arbitraire, zijn van groot belang voor systeemstabiliteit en -evolutie.

Nummer 671 · vorige · index · volgende · 0o1237