Zelfanalyse

Heb je te maken met een ongewenste, hardnekkige, situatie? Beantwoord dan onderstaande vragen eens. Vaak geven deze al een handvat om een nieuwe benadering te vinden.

 1. Welke kwaliteit mist in de situatie?
 2. Hoe stel je het kwaliteitsprobleem vast?
  Verdieping: Op welke manier? Hoe vaak? Doe je het gestructureerd of ad hoc? Doe je het rechtstreeks of met tussenstappen of via anderen?
 3. Hoe probeer je nu, eventueel met of via anderen, de kwaliteit van de situatie te herstellen?
  Bijvoorbeeld: Duidelijkere opdracht geven, hulp bieden, zelf overnemen, middelen ter beschikking stellen, uitgebreider informeren, strakker instrueren, vragen stellen, hints geven, dreigen met gevolgen.
 4. Welke omstandigheden of andere eisen onderdrukken mogelijk deze kwaliteit van de situatie?
 5. Aan welke verwachting wordt bij jouw aanpak van de situatie niet voldaan?
  Noteer de volgende zin en maak hem af: "Het is toch logisch dat de kwaliteit beter zou worden doordat ik <omschrijving van wat je nu doet>."

Terug naar de voorpagina