31 juli 2023

In opvolging van mijn bericht over natuurkundige constanten: Ik herinner mij dat Manon en ik in de eindexamenklas van 1996-1997 op het St. Ludgercollege de proef van Millikan herhaalden als eindproef. Wij kwamen tot de conclusie dat het elementair ladingsquantum ongeveer 2,2·10-19 was in plaats van 1,6·10-19.

Als scholieren concludeerden wij dat er iets niet klopte, maar wat als die waarde toen en daar echt een ander optimum had? Dat had tot een revolutie in de natuurkunde kunnen leiden!

Nummer 692 · vorige · index · volgende · 0o1264