21 juli 2023

Beginnende natuurkunde gaat onder andere om het vergelijken van materialen. Bijvoorbeeld: 'Welk materiaal kan het andere vervormen?', 'Welk materiaal is zwaarder?', 'Welk materiaal heeft een lichtere grijstint?' Daarbij is het eerste uitgangspunt dat je bij (vrijwel) gelijke eigenschappen met hetzelfde materiaal te maken hebt.

De vraag 'Hoe verandert het ene materiaal de eigenschappen het andere materiaal?' wordt overgelaten aan de scheikunde.

1234567890-=
qwertyuiop[]
asdfghjkl;'
zxcvbnm,./

Nummer 675 · vorige · index · volgende · 0o1243