22 maart 2022

Ieder leven streeft haar eigen doelen na en staat tegelijk ten dienste aan ander leven. Bewust of onbewust. Met wederzijdse instemming of onder dwang. In het handvest van de Verenigde Naties (getekend op 26 juni 1945 in San Francisco, van kracht sinds 24 oktober in hetzelfde jaar) is niet expliciet vastgelegd dat wij, mensen, afgesproken hebben dat dat bewust en met wederzijdse instemming moet zijn, maar het lijkt me logisch dat dat wel ten grondslag ligt aan dat handvest.

Nummer 601 · vorige · index · volgende · 0o1131