10 oktober 2019

Training Integer handelen, Nourredine Zarroy.

Men denkt soms dat voor integriteit 'niets' nodig is. Maar de omgeving kan te grote verleiding of dwang bieden die integriteit onder druk zet. Een organisatie is er dan om te ondersteunen.

In geval van integriteitsprobleem eerst de betreffende partij zelf aanspreken, daarna naar de leidinggevende. Dan naar de vertrouwenspersoon, die verwijst naar integriteitscoördinator. Die laatste stelt een onderzoek in. Bij 'geen schending' wordt er een terugmelding gedaan aan de melder. Bij 'schending' volgt een proportionele strafmaatregel. In een open organisatie neemt over het algemeen het aantal meldingen toe, maar het aantal schendingen af. Een klokkenluider heeft dit hele proces doorgelopen en is nergens gehoord.

Wat beweegt mij ertoe moreel juist te handelen? 1) Opvoeding, interactie, ervaring: deze leiden vanzelf tot 'goed = passend' gedrag. Je wordt geaccepteerd als normaal, deelnemer aan de maatschappij. Slecht is abnormaal, raar, crimineel of vernieuwend. Interactie zorgt voor voortdurende bijsturing op gedrag van deelnemers aan een maatschappij. 2) Waarden, normen: universeel in drie categorieën. 2a) Vrijheden en veiligheden. 2b) Rijkdom nastreven. 2c) Geluksstreven. Voor het veiligstellen van alle drie organiseert een maatschappij instanties die óók iets afnemen. Vrijheid van de één is namelijk beperking van een ander. 3) De wet. Afspraken werken. Soms niet. 4) Denken. Maar niet iedereen denkt op dezelfde manier. 5) Cultuur. De ongeschreven regels van de groep waarin je je bevindt. 6) Wederkerigheid. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Maar wil de ander wel wat jij wilt? 7) Gevoel of intuïtie. Dit geeft aan dat er een aanname is die gevaar aanduidt. Die aanname is niet per definitie juist, dus is er meer informatie nodig.

Moreel handelen om recht te doen aan een ander. Voldoende rekening houden met rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen. a) Rechten: '100% recht', over 100 jaar vindt iedereen ... b) Belangen: welvaartsbelangen. c) Wensen: geluksbelangen. Als je moreel verwerpelijk moet handelen door omstandigheden, moet je daarna alles op alles zetten om herhalinge te voorkomen.

Nummer 577 · vorige · index · volgende · 0o1101