Verkennen besturingsvraagstuk

Heeft u een besturingsvraagstuk? Beantwoord dan onderstaande vragen eens voor uzelf. Vaak geeft dit al een handvat om een stap voorwaarts te maken.

 1. Welk aspect van uw organisatie presteert niet volgens uw norm?
 2. Hoe stelt u het prestatieniveau vast?
  Hoe en vaak? Direct of via tussenkanalen? Gestructureerd of ad hoc?
 3. Hoe beïnvloedt u, eventueel met of via anderen, het prestatieniveau?
  Opdracht geven, ondersteunen, middelen geven, opleiden, druk zetten, hints geven
 4. Welk andere aspecten onderdrukken mogelijk het prestatieniveau op dit aspect?
 5. Aan welke verwachting wordt in uw aanpak niet voldaan?
  Maak de zin af: "Het is toch logisch dat dit beter gaat als ik <huidige sturing>."

Terug naar hoofdpagina